logo-educo
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

EDUCO je tu pro Vás,

a Vaše děti. Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech, jako jsou například individuální a skupinové terapie pro děti předškolního i školního věku, psychologická a speciální pedagogická vyšetření, doučování, vyšetření školní zralosti a laterality a dalších terapeutických technik. Viz Naše služby

EEG BIOFEEDBACK

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle
jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby
podporuje správné myšlení, zlepšuje paměť
pomocí této terapie ustupuje neklid, těkavost a impulzivita, zklidňuje se chování, posiluje se vůle
zlepšují se školní výsledky
terapie probíhá 2x týdně (1 lekce = 60 minut)
počet hodin je individuální dle závažnosti potíží
výsledky jsou trvalé

Vhodnost pro děti

s LMD, ADHD, ADD (poruchy pozornosti a soustředění, poruchy chování – impulzivita hyperaktivita, agresivita)
se specifickými poruchami učení – SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
s poruchami spánku (noční pomočování, noční děsy, neklidný spánek)
s logopedickými vadami
Terapie probíhá 2x týdně, po dobu 60 minut. Počet lekcí je individuální dle diagnózy (50 i více sezení).

Vhodnost pro dospělé

úzkostné a depresivní stavy s poruchami spánku (potíže s usínáním, nespavost, časté probouzení) chronické bolesti hlavy (migrény, apod.)
psychické přetížení
kondiční trénink (zlepšení výkonnosti, soustředění, paměti apod.)
vhodný před zátěžovou situací – maturita, přijímací zkoušky na SŠ, VŠ, výběrová řízení atd...
Terapie probíhá 1-2x týdně, po dobu 60 minut. Počet lekcí je individuální dle potíží (10 i více sezení).

Ceny

Cena za jednu hodinu: 350,- Kč

Image

EEG - BIOFEEDBACK

Preventivní skupinový program

terapie pomocí počítačových her, které klient ovládá pouze myšlenkovou aktivitou a silou vůle jedná se o sebe-učení mozku pomocí zpětné biologické vazby Více o programu

Image

Těším se do školy

Individuální přípravná metoda

Program dítě absolvuje za 40 týdnů. Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 20-30 minut.
Více o programu

Image

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA

Speciální tréninkový program

Těžiště tohoto programu je v domácí každodenní práci. Rodič s dítětem pracuje denně 15-20 minut. Kontrolní náprava se provádí 1x za 14 dní
Více o programu